IT løsninger og tjenester for buss og offentlig transport


 

Våre tjenester

Vi leverer total løsninger


Software
løsninger

Våre programvareløsninger i Tenix produktportefølje er utviklet for å dekke eksisterende og kommende behov i bussbransjen

Utstyr og
komponenter

Vi leverer all nødvendig utsyr i henhold til bussoperatørbehov eller offentlige anbud som dekker tekniske og servicebehov

Vedlikehold
og service

Vi har lang erfaring med levering av langsiktig kontrakt som inkluderer service og vedlikeholdsavtale i henhold til anbudsprosesser

Utvikling
og integrasjon

Vi forstår at hver kunde kan ha spesielle behov, og vi tilbyr utviklingstjenester for å tilpasse eksisterende løsninger eller utvikle nye

Om oss


Sagasystem er et norsk selskap etablert i 2008 og er leverandør av IT-løsninger og utstyr for buss og kollektivtransport.


Om oss

Noen av våre kunder og partnere