Software løsningerVi lager løsninger bygget for buss og offentlig transport. Vi har over 10 års erfaring med leveranser til både store og små bussoperatører, og etter hvert har vi begynt å jobbe med bussoppdragsgivere i tillegg.

Vi leverer robuste løsninger som inkluderer kontinuerlige oppdateringer av software og nye moduler og drifter disse for våre kunder.

I 2008 leverte vi data fra busser med 10 sekunds frekvens og data per sekund med oppetid 24/7 hele året. Dette var bransjeledende den gang og stilte store krav til infrastruktur og robusthet.

I 2014 lanserte vi en ny produktportefølje med merkenavn Tenix. Samtidig lanserte vi en helt ny versjon av vårt flåtestyringsystem som blant annet inkluderte mer data fra busser via FMS Gateway og fartskriverere.  Vi la all data i skyen, samt sikred disse med redundans på lokale høysikrede servere.

I 2017 startet vi arbeidet med ITxPT og de nye kravene som vi se nå er gjeldende i norske anbud fra 2019. Som medlem i ITxPT er vi delaktig i utformingen av kravene og ser det som udelt positivt at IT leveransen innen buss segmentet standardiseres, til det beste for alle ledd i leveransene.

Porteføljen vi leverer dekker nå flere områder enn noen gang for våre kunder og partnere.

Ta kontakt med oss for å høre mer om hva vi kan levere til dere!