Utstyr og komponenterSom leverandør til bussoperatører og offentlig transport følger vi anbudsperiodene i de fleste av våre kontrakter. Det vil i praksis si at vi leverer løsninger og tilhørende utstyr i opp mot 10+ år. Dette stiller store krav til at utstyret skal fungerer i hele anbudsperioden i et mobilt miljø som kan være krevende.

Vi tilpasser montering av utstyr til kundens behov og ønsker.

Sertifikater og godkjenninger til ulike leveranser og fabrikk montering leveres på forespørsel.

Ta kontakt om du vil vite mer om Tenix utstyr og tilhørende komponenter!