Vedlikehold og serviceEt stort fokus vi har er på vedlikehold og service. En buss ute av drift koster både tid og penger.

It systemer på buss er i dag omfattende og driftskritisk på flere ledd i det operasjonelle, både for operatør og oppdragsgiver. Vi ser på det helhetlige bildet som involverer alle ledd for å holde både system og komponenter i drift. Samtidig vil det oppstå feil både på utstyr og komponenter og i disse tilfeller er det avgjørende å få informasjon om feilen straks det er oppstått, samt umiddelbart rette feil.

En konsekvens av mer data tilgjengelig er at vi kan forutse feil som kommer ved bruk av algortimer og sette opp varslinger på ønskelige parametere.

En ny modul i Tenix porteføljen er Tenix ServiceHub, som inneholder en applikasjon og webaplikasjon. Modulen er skreddersydd for buss drift og er en erstatning for manuelle prosesser og bedre prosesser som blant annet involverer skader, service og vask av busser.